Aktualūs pranešimai

  • 2015 m. rugsėjo 2 d. pranešimas

DĖL VANDENS TIEKIMO SUTRIKIMŲ

Informuojame, kad prieš dvi savaites sutriko vandens laistymo sistema. Priežastis - sudegė 2011 metais pastatytas ir pajungtas naujas itališkas vandens siurblys, kuris nuo vibracijos dar nukrito ir į siurblinės šulinio dugną (dumblą). Po sudėtingų paieškų ieškant tarnybų, kurios sutiktų bandyti pašalinti avarijos priežastis, sutarėme su AB „Geležinis voras“, kuris su kabliais per dvi dienas „sužvejojo“ šulinyje įkritusį siurblį ir pastatė naują 5,5 KW naują itališką siurblį (radome ir atsivežėme iš Klaipėdos). Negana to prie vandens bokšto nukrito surūdijusios sklendės vidinės detalės. Teko įsigyti ir sumontuoti naują sklendę. 
Prašome visus Bendrijos narius supratingumo, žinant kad visa laistymo sistema įrengta prieš 25 ir daugiau metų yra fiziškai, morališkai pasenusi ir surūdijusi, todėl nereikėtų piktintis dėl palyginus trumpalaikių vandens laistymo sistemos sutrikimų.
Patikinu, kad darome viską, kad įmanomai greičiausiu laiku būtų pašalintos esamos ir būsimos vandens laistymo sistemos avarijų priežastys.

  • 2015 m. liepos 3 d. pranešimas

Dėl SB „Skambutis“ teritorijoje esančių žemės sklypų savininkų - ne bendrijos narių mokamų mokesčių

  • 2015 m. birželio 17 d. pranešimas 

Skelbiamas SB „Skambutis“ narių mokesčių mokėjimo sąvadas (atnaujinta 2015 m. lapkričio 17 d.)

  • 2015 m. gegužės 21 d. pranešimas

Pranešame, kad 2015 m. gegužės 9 d. neįvykus eiliniam ataskaitiniam susirinkimui, kaip numatyta ankstesniame skelbime, šis susirinkimas pakartotinai rengiamas 2015 m. gegužės 23 d., adresu Grūšiakalnio g. 2 (prie skelbimų lentos). Prašome dalyvauti.

  • 2015 m. balandžio 24 d. pranešimas


2015 m. gegužės 9 d.,  12 val., SB „SKAMBUTIS“ valdyba kviečia į eilinį ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks adresu Grūšiakalnio g. 2 (prie skelbimų lentos). Darbotvarkė ir kt. informacija čia.


  • 2015 m. balandžio 13 d. pranešimas


Vilniaus m. savivaldybė 2015 m balandžio 1 d. raštu informavo, kad bendrijos narių lėšomis parengto techninio projekto “SB “Skambutis” gatvių apšvietimo tinklai” įgyvendinimo darbai yra įtraukti į “2015 m. gatvių įrengimo dalyvaujant fiziniams ar juridiniams asmenims programą”. SB “Skambutis” narių 2013 m. gegužės 25 d. vykusiame visuotiniame pakartotiniame ataskaitiniame susirinkime buvo pritarta šio projekto įgyvendinimui, bendrijai sumokant 50 proc. bendros projekto sąmatos 31.612 Eur (109.050 Lt), t.y. 15.806 Eur (54.575 Lt), kiekvienam sklypo savininkui sumokant po 80 Eur (275 Lt). Likusią 50 proc. projekto sąmatos dalį - 15.806 Eur, apmoka Vilniaus miesto savivaldybė. Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymu ir SB “Skambutis” įstatais nustatyta tvarka bendrijos narių visuotinis susirinkimas yra aukščiausias valdymo organas, todėl jo nutarimus privalo vykdyti visi bendrijos teritorijoje esančių sklypų savininkai.

Siekiant, kad Vilniaus miesto savivaldybė 2015 m. II ketvirtį pradėtų vykdyti mūsų Bendrijoje esančių gatvių (dalinai Grūšiakalnio, Vindaubos, Vilkynės, Brąstos, Ožkinių Sodų 7-osios, 11-osios, 12-osios) apšvietimą, bendrija privalo iki 2015 m. antro ketvirčio pabaigos pervesti jų rangovui 50 proc. įrengimo darbų vertės - 15.806 Eur. Darbus planuojama baigti 2015 m. III ketvirtį.


Prašome SB “Skambutis” teritorijoje esančių sklypų savininkus iki 2015 m. birželio 30 d. pervesti po 80 eurų į mūsų bendrijos AB Danske Bank ats. sąskaitą LT47 7400 0147 5462 3810, nurodant vardą, pavardę, sklypo Nr. ir įrašyti “UŽ GATVIŲ APŠVIETIMĄ”.


  • 2015 m. kovo mėn. 15 d. pranešimas


Pranešame, kad nuo 2015 m. balandžio 20 d. bus pradėti vandens laistymo sistemos pavasariniai remonto darbai t.y. labiausiai pažeistų vamzdžių virinimas, keitimas naujais plastikiniais vamzdžiais, naro darbai ir išvados dėl vamzdžio būklės Neries upėje. 


Prašome visus sodininkus užsukti vandens laistymo sistemos vamzdžių kranus.

Būkime draugiški, informuokime kaimynus, o jei jų nėra - užsukime ir prie jų sklypų esančius vamzdžių kranus.

Jei Jūsų sklype yra trūkusių vamzdžių prašome skubiai informuoti bendrijos valdybos pirmininką tel. (8 618) 53085.


  • 2014 m. birželio 6 d. pranešimas


Vadovaujantis SB „Skambutis“ narių 2014 m. gegužės 24 d. pakartotinio ataskaitinio rinkiminio susirinkimo nutarimu (susirinkimo protokolo 7.1. punktas „Tikslinių mokesčių nustatymas“) nuo 2014 metų nustatyti tikslinius mokesčius – 20 Lt už 1 arą, paliekant anksčiau patvirtintą 40 Lt nario metinį mokestį.

Susirinkimo 7.2 punktu „Dėl vandens laistymo vamzdyno tvarkymo“ nutarta:

„Vamzdynus esančius Bendrijos narių žemės valdoje tvarkyti jų savininkų lėšomis. Kiekvienas narys, norintis pakeisti jų teritorijose esančius vamzdžius į plastikinius informuoja pirmininką, kuris kartu su santechniku paskaičiuoja kiek ir kokių detalių reikia įsigyti bei pateikia sąmatą. Darbus nemokamai atlieka bendrijos santechnikas.“